Развитие на физиологията до XIX век

Развитие на физиологията до XIX век

В древността познанията по физиология са били елементарни, а някои дори погрешни, тъй като са основани преди всичко на наблюдението.

Много години тези познания са били само натрупване на факти и наблюдения и единични непохватни опити за обясняване на някои процеси.

Първият физиолог, който е въвел вивисекцията, е Клавдий Гален (130 - 200), представител на римската медицина. Той установява, че в артериалните съдове не тече въздух, а кръв.

Той създава представа за по - сложна система на кръвообращението и открива, че гръбначният мозък е център и проводник на двигателните и на чувствителните импулси. Гален описва и класифицира костите и връзката им с нервите и с мозъка.

През периода 980 - 1037 г. в таджикския град Бухара, който става център на научната мисъл, работи Авицена (Абу Али ибн Сина) - един от най - големите учени по това време.

Той написва книгата "Медицински канон", в която предава част от данните на Хипократ, Аристотел, Гален, а и собствени за физиологията на сърцето, мозъка, черния дроб и за структурата на очите.

Уилям ХарвиКой открива кръвообръщениетоПрез периода XVI - XVII в. с формирането на буржоазното общество научното естествознание започнало бързо да се развива.

Началото на физиологията като експериментална наука, която изучава процесите, протичащи в нормалния и здрав организъм, е било поставено през XVII в. от английския лекар Уилям Харви (1578 - 1657).

Той създава цяла епоха във физиологията с откриването на големия кръг на кръвообращението. Харви написва книга (1628), в която отхвърля старата погрешна схема на Гален и застъпва научно-материалистическото схващане за кръвообращението.

През този период възниква и учението за дразнимост и възбудимост на тъканите. Установени са електрическите явления в животинските тъкани от италианеца Галвани. С това се поставя началото на електрофизиологията. В края на XVIII в. чешкият физиолог Прохаска описва в основни линии рефлексната дъга и въвежда термина рефлекс.

прегледи 974

Коментари за Развитие на физиологията до XIX век

 1. 1.

  Казвам се Биака лукас, аз съм от българия. Искам да свидетелствам за добрата работа на БОГ в моя живот, заради лошата икономика в моите страни, която влизах онлайн и попаднах на заема JOSE Luis в публикация, в който се казва, че заемната компания дава на широката публика заем на много ниска лихва. И така, аз се свързах с компанията чрез нея
  имейл :( joseluisloans@gmail.com)
  която кандидатствах за заем от 15 000 долара за срок от 2 години. Компанията ми отговори и ми изпрати всички условия на нейната компания, аз се съгласих с тях. След като одобрих молбата си за кредит, получих известие от моята банка, че банковата ми сметка, че 15 000 долара са били кредитирани по банковата ми сметка, завърших погасяването на заема на 18 декември, преди да започне избухването на корона.
  И така, бих искал да се възползвам от тази възможност да изпратя съобщение до всички, които търсят надежден частен кредитор в Интернет, да кандидатстват за заем от jose luis чрез електронна поща: (joseluisloans@gmail.com)
  можете също да се свържете с тях в приложението Whats: (+1 3075431042) Можете също така да се свържете с мен, ако имате нужда от моята помощ или искате да ми зададете въпроси за това как получих заема. Ето моят имейл:
  [bautmansluka@gmail.com]

Подобни статии